สถิติหวยหุ้นวันศุกร์ เดือนตุลาคม 63 ถึง ปัจจุบัน

สถิติหวยหุ้นวันศุกร์ เดือนตุลาคม 63 ถึง ปัจจุบัน

หวยหุ้นวันศุกร์

การออกหวยหุ้นและหวยหุ้นวันศุกร์นั้นอย่างที่เคยกล่าวไปในหลายๆบทความก่อนหน้านั้นคือ หวยหุ้นจะทำการออกรางวัลทุกวัน จันทร์ ถึงศุกร์ จะไม่ออกรางวัลคือวันเสาร์และอาทิตย์

สถิติการออกหวยหุ้นวันศุกร์จะใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงการออกหวยหุ้นปัจจุบันของเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้สูตรในการคำนวณหาตัวเลขหวยเพื่อให้ถูกรางวัลต่อไป

การออกหวยหุ้นหรือสถิตการออกหวยหุ้นวันศุกร์นั้นจะออกทุกเวลาใน 1 ชั่วโมง และก็จะมีเลขต่างๆ มากมายที่จะทำการซื้อ ดลขได้มาจากการใช้สูตรบ้าง จากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้บ้างและไม่ได้บ้าง หรืออาจะได้มาจากคนรอบข้างเพื่อนบ้านเรือนเคียงที่ชอบดล่นหวยหุ้นเป็นประจำ ดังนั้นเราจะพูดถึงการสถิติการออกหวยหุ้นวันศุกร์ในระยะใกล้เคียงของเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2563 ว่าเลขที่ออกมาเป็นเลขอะไร

01 ต.ค. 2563      18         14         72         68         07         03         59         55

02 ต.ค. 2563      26         33         14         45         81         78         54         05

05 ต.ค. 2563      14         60         63         09         92         38         99         15

06 ต.ค. 2563      93         94         22         23         90         91         15         16

07 ต.ค. 2563      39         76         62         47         83         68         71         56

08 ต.ค. 2563      64         93         95         24         60         89         83         12

09 ต.ค. 2563      17         34         40         43         23         60         14         69

12 ต.ค. 2563      44         30         31         17         17         03         43         29

14 ต.ค. 2563      83         60         41         02         83         60         99         44

15 ต.ค. 2563      36         63         61         38         94         05         96         03

16 ต.ค. 2563      93         97         95         01         32         64         68         29

19 ต.ค. 2563      72         96         93         75         18         50         75         93

20 ต.ค. 2563      27         48         23         52         35         40         67         92

21 ต.ค. 2563      17         50         15         48         02         35         48         81

22 ต.ค. 2563      63         85         87         39         86         38         61         87

26 ต.ค. 2563      42         19         09         52         07         91         97         64

27 ต.ค. 2563      95         02         30         67         44         53         95         98

28 ต.ค. 2563      42         53         95         00         36         41         94         01

29 ต.ค. 2563      57         37         83         11         89         05         64         30

30 ต.ค. 2563      09         45         80         84         20         44         95         69

02 พ.ย. 2563      23         28         94         99         34         39         16         21

03 พ.ย. 2563      18         02         16         00         49         33         33         17

04 พ.ย. 2563      67         34         82         49         07         26         44         11

05 พ.ย. 2563      88         44         64         20         38         94         32         88

06 พ.ย. 2563      62         70         73         59         67         65         08         24

09 พ.ย. 2563      49         41         07         99         06         98         88         80

10 พ.ย. 2563      14         26         55         67         12         24         24         36

11 พ.ย. 2563      89         65         30         06         20         96         34         10

12 พ.ย. 2563      18         16         90         44         59         75         31         03

13 พ.ย. 2563      81         50         13         82         12         81         47         16

และนี้ก็คือสถิติการออกหวยหุ้นวันศุกร์

รวมไว้ให้แล้วของหวยหุ้นทุกวันศุกร์ว่ามีการออกเลขอะไรบ้างโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดเช้า – ปิดเย็น เรียงลำดับเป็นคู่คือ บน -ล่าง ตามลำดับจนถึงคู่สุดท้าย